Související normy

___________________________________________________________________

Označení
Název
ČSN EN 1990
Eurokód 0
Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1
Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1
Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1
Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1
Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění
ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1
Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení
ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5
Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 338
Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti
ČSN EN 384
Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

Archiv Souvisejících norem

 __________________________________________________________________

Domů
© Copyright 2003 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.