Software WoodEngine

WoodEngine® Software pro komplexní podporu navrhování dřevěných staveb
 
 
Jedná se o programový produkt určený architektům a projektantům k rychlému  a přesnému projektování konstrukcí  dřevostaveb.  K hlavním přednostem patří: komunikace s jinými programy prostřednictvím dxf, mxf souborů, dynamické propojení pracovního prostředí  v 2D, 3D i výrobní dokumentaci. Změny prováděné na kterékoli úrovni se automaticky promítají donavazujících úrovní, čímž se minimalizuje riziko chyb. Pracovní prostředí AutoCadu, které u většiny projektantů nevyžaduje nutnost zvládnutí nového programu.  Jakákoliv úprava -změny rozměrů prvků, stěn, posuny okenních, dveřních otvorů se po zadaní nového parametru provádí automaticky bez nutnosti další editace. Ocenění konstrukce na základě konkrétních výrobních podmínek výrobce. Možnost importu střech tvořených vazníkovými konstrukcemi se styčníkovými deskami. Program je možné doplnit o moduly projektování TZB, které jsou dodávány firmou Autodesk.
   
WoodEngine® Modul pro Rámové konstrukce
 
   Modul umožňuje kompletní zpracování projektu dřevostavby v pracovním prostředí AutoCad modelováním konstrukcí v 2D a 3D. Program automaticky generuje stěny, příčky, stropy, podlahy včetně okenních, dveřních, schodišťových i komínových otvorů na základě materiálů, které si definuje uživatel sám podle použitého konstrukčního systému např. skladba stěn domů pasivních, nízkoenergetických, z rostlého řeziva, "2x4", posi nosníky apod. Modul obsahuje přednastavené knihovny detailů spojení, které lze editovat připadně vytvářet uživatelská řešení. Změny se provádějí zadáním nového parametru automaticky. Výstupy zahrnují ocenění konstrukce, výrobní a montážní dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě pro výrobu na CNC centrech, výpisy ploch apod. Výstupy lze nastavit uživatelem a případně exportovat do navazujících programů uživatele.

Ukázka modulu

 
 

 

 
WoodEngine® Modul pro Srubové konstrukce
 
Modul umožňuje nadefinování libovolného tvaru konstrukčního prvku srubové konstrukce z rostlého nebo lepeného dřeva a jeho použití při automatickém generování architektonické a výrobní dokumentace. Modul má stejné prostředí, funkce i výstupy jako modul rámových konstrukcí.
 

Ukázka modulu

 

    

WoodEngine® Modul pro Tesařské konstrukce
 
   Slouží k navrhování klasických krokvových soustav ve 2D i 3D.   Výstupy zahrnují kompletní dokumentaci pro jejich strojní obrábění na CNC centrech nebo pro ruční opracování jednotlivých prvků a jejich montáž. Modul obsahuje knihovny standardních detailů, které mohou být uživatelsky upravovány nebo vytvářeny nové.   
 
 

WoodEngine® Modul pro Export na CNC obráběcí centra

Export na CNC: stroje dodávané firmou MiTek, Hundegger K2, SpeedCut, BTL, Schmidler
Tento modul umožní vytvořit elektronický soubor pro řízení vybraných CNC strojů určených na výrobu prvků konstrukcí střech z krokví nebo, příhradových vazníků. Program zajišťuje předvýrobní kontrolu prvků vycházejících z projektu a jejich soulad s technickými možnostmi CNC zařízení. Detaily jsou vytvářeny v HTML formátu.
 
Export na CNC: Bostitch, Randek, Wienmann
 
Tento modul umožňuje vytvořit, stejně jako předchozí modul elekronické soubory pro řízení strojů na výrobu panelů s oplášťováním z jedné nebo obou stran. Detaily jsou vytvářeny v HTML formátu.