Výroba střešních konstrukcí 

_______________________________________________________________________
 

MiTek™ - Moderní technologie stavby střechy

 
Základní myšlenkou technologii MiTek™ je postup, při kterém pro výstavbu ideální střechy je zapotřebí minimální přítomnost a vliv lidského faktoru s jeho možnými slabinami. Proto základními elementy nové technologii jsou:
 •  Projektování vazníkového systému za pomoci moderního softwaru;
 • Výroba vazníků na vyspělém strojním zařízení;
 • Kompletace střechy nejlepšími moderními materiály, které mají záruku výrobce;
 • Jednoduchá a spolehlivá montáž dle výrobního návodu.

Vše velice jednoduché a zřejmé: stavba střechy se stává více technologickým, a to znamená více kvalitním, rychlým a hospodárným. Ale nejdůležitější – nejsou žádné hranice tvorby profilů vazníků u architektů.

 
Použití technologii MiTek™ rychlou výstavbu střechy s vysokými kvalitativními vlastnostmi pevnosti, vzduchotěsností, tepelné izolaci, ekologii, estetiky, životnosti, pro libovolnou technologii stavby základní konstrukce, pro libovolnej střešní materiál, pro libovolné klimatické podmínky, pro architekturní projekt libovolné složitosti.
 
 
 
Přednosti použití technologii MiTek ™
 
Hospodařská efektivnost. Díky tovární výrobě a minimální spotřebě dřeva (spotřeba činí 0,03 - 0,05 m3/m2 horizontální projekce střechy) úspory můžou dosahovat 10 - 40% v peněžním vyjádření.
 
Garantovaná spolehlivost. Počítačové projektování a tovární výroba střešních konstrukcí umožňuje vyrábět konstrukce, které naprosto odpovídá projektu s přesnosti na milimetr, při které už není potřeba další úprava konstrukci na stavbě. Vazníkový systém se dodává na stavbu jako hotové příhradové vazníky připravené k montáži. Použití moderního softwaru a vysoká přesnost tovární výroby poskytuje výbornou kvalitu střešní konstrukci. Vazníky jsou vyráběny z kvalitního suchého řeziva a mohou vydržet zatížení větrem do 150kg/m2, seismické zatížení do 11 stupňů, sněhové zatížení do 350kg/m2.
 
Malá doba výstavby. Vzhledem ke všem výhodám tovární výroby doba montáže krovu skládající se vazníků lze dosáhnout výrobní kapacity 500m2 horizontální projekce střechy za 1 den, čtyřmi pracovníky. Celkově výstavba dle této technologii je velmi rychlá.
 

Kreativita. Technologie MiTek ™ umožňuje projektování a výrobu v továrně konstrukci prakticky všech typů střech, libovolné složitosti a pro jakýkoliv druh střešní krytiny.

 
 
 
Praxe využití technologii MiTek™
 
Rozsáhlá zástavba. Vysoký výkon použité technologie umožňuje vytvářet střešní konstrukce mnohem rychleji, což je důležité zejména v případě stavebních projektů rozsáhlé zástavby v omezeném časovém termínu. Velké využití kapacity umožňuje získat další hospodářské výhody, které budou mít vliv na další snížení ceny hotových výrobků. Maximálního účinku při rozsáhlé zástavbě je dosaženo v případě typizovaných projektu.
 

Podkroví. Aplikace technologií MiTek ™ má řadu nesporných výhod v případě podkrovní výstavby:

 • umožňuje zvýšit podlahové plochy, aniž by byla nutná zástavba nových oblastí a dodatečných nákladů na infrastrukturu a energetiku
 • přispívá k obnově a zlepšení vzhledu stávajícího bytového fondu
 • zvyšuje hustotu zástavby
 • poskytuje příležitost pro nové bytové výstavby, aniž by se musely vystěhovat stávající nájemníky
 • minimalizuje dobu výstavby na klíč na 2-3 měsíců
 • snižuje náklady na výstavbu až 2-3 krát.
Nyní je možné realizovat kombinované konstrukce: když přízemí provedené dle klasické metody a další patra (podkroví) jsou provedeny dle technologií MiTek ™, stejně jako v případě nové výstavby, tak i v případě rekonstrukce stávajících staveb.
 
Střechy složité architektury. Schopnost rychle navrhovat a stavět lehké a hospodárné střechy zvláště složitých tvarů, vytváření kterých dle tradičních technologií je omezena nebo zcela nemožná, ve kterých dříve se nevyhnutelně používaly kovové prvky nebo jiné drahé řešení.
 
Dlouhé vazníky bez vnitřních opor. Tato technologie umožňuje navrhovat a vyrábět jak standardní vazníky výškou až 5 metrů, tak i rámové, obloukové a další typy vazníků. Takové vazníky mít rozpětí mezi podporami až 30 metrů, a to bez vnitřních podpor. Uplatňování těchto vazníků je možné v konstrukci skladů, sportovních, zemědělských a obchodních budov, což umožňuje jejich rychlejší a hospodárnější výstavbu.
_______________________________________________________________________
Výroba střešních konstrukcí vyžaduje:
 • Pilu
 • Lis
 • Impregnační vanu
 • Přídavná zařízení
 • Základem ekonomiky výroby konstrukcí je odpovídající software a strojní zařízení, které umožňuje dosáhnout adekvátní produktivity práce.

Příklady strojního vybavení nutného k výrobě střešních konstrukcí

_______________________________________________________________________

Pily
 
Pila Easy Cut
Pila Easy Cut                                                   Pila VKP 4   
 
Pila PRO 400Pila Greim
Pila Pro 400                                                     Pila Greim   
_______________________________________________________________________
 
Lisy
C lisC lis 20t
C lis                                                                 C lis
Lis MARK IILis MARK VI
Lis MARK II                                                       Lis MARK VI

Lis MARK VII

                                                  Lis MARK VII                                                   

_______________________________________________________________________

© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.