Střešní konstrukce
 
 
  
   Technologií se styčníkovými deskami  lze vyrábět střešní konstrukce pro stavbu postavenou z libovolného materiálu - tradiční -cihly, beton, dřevo, ocel  a pod. Lze překlenout rozpětí na dvou podporách do 30-40m.  Výhodou výroby těchto konstrukcí je jejich ekonomika založená na úspoře materiálu 20-40%,  v náhradě stropní konstrukce navržením dolního pasu na požadované zatížení, minimálními nároky na kvalifikaci pracovní síly, tvarová rozmanitost, dostupný materiál na výrobu, nízká hmotnost  konstrukce ve srovnání s klasickými stavebními materiály, rychlost montáže,  rychlá obrátka kapitálu, malé investiční náklady ve srovnání s možnostmi uplatnění na trhu.
 
 
 
 
Technologie výroby střešních konstrukcí vyžaduje zabezpečení následujícího vybavení a výrobků: