Software MI2020  
 
 
 
   Firma MiTek zajišťuje vývoj a dodávku software pro výrobce střešních konstrukcí a konstrukcí dřevostaveb. Každý výrobce konstrukce musí řešit problematiku své výroby, která zpravidla  zahrnuje zpracování zakázek, nabídková řízení, objednávání materiálu do výroby, výrobní a montážní dokumentaci a ekonomiku své výroby. Software firmy MII je koncipován tak, aby management firmy  byl v kterýkoliv okamžik procesu obchodního zpracování zakázky, její výroby nebo expedice informován o skutečných  materiálových i režijních nákladech, které se promítají do celkové ceny a umožňují tak výrobci efektivně řídit jednotlivé procesy  a  pružně reagovat na změny cen dodávek materiálu a situaci na trhu. Dále software generuje řídící soubory pro ovládání výrobního zařízení a laserové projekce jednotlivých prvků vyráběných konstrukcí. Nedílnou součástí je generování výrobní i montážní dokumentace i plánování výroby a expedice. Kromě uvedeného, software umožňuje načítání souborů  do i z programů dodávaných firmou Autodesk i dalšího produktu firmy MiTek, který má název  Woodengine a slouží k projektování dřevostaveb.
   Způsoby navrhování se vyvíjí v závislosti na výsledcích výzkumu. Statika se stává rutinní záležitostí.

   Od statiků se očekává, že místo pracných a časově náročných výpočtů jsou schopni správně aplikovat výsledky návrhu provedeného specializovaným software a na základě jejich vyhodnocení optimalizovat návrh s cílem minimalizovat celkové náklady.

 

   Jestliže si chcete prohlédnout ukázku práce se softwarem, klikněte zde: Mii 2020