MBA

_______________________________________________________________________

  • Modul funguje jako manažer zakázek a slouží rovněž k oceňování zakázek. Uživatel má možnost vytvořit si vlastní oceňovací rovnice, které stanoví cenu na základě materiálových nákladů, ale i nákladů spojených s výrobou (zohledňující pracnost daného vazníku), dopravou a motáží.

_______________________________________________________________________

  • MBA dokáže kontrolovat dodávku celé střešní konstrukce - pozednice, laťování, střešní krytiny, kotevní prvky atd.

_______________________________________________________________________

  • Veškeré důležité údaje jsou ukládány do  databáze a mohou být použity pro ocenění a plánování výroby. Rovněž mohou být sdíleny s jinými aplikacemi - MS Word, MS Excel atd.
  • _______________________________________________________________________

    © Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.