Layout

_______________________________________________________________________

  • Modul je určen ke konstruování střešních konstrukcí. Na základě nadefinovaných stěn a střešních rovin jsou tvořeny vazníky, které jsou následně exportovány do statického modulu Engineering.
  • Výhodou práce s Layoutem je, že získáme 3D model konstrukce, ze kterého můžeme získat informace o  ploše střešních rovin, délce hřebenů střechy, nároží, úžlabí atd. MBA na základě těchto údajů počítá např. spotřebu střešní krytiny, laťování atd.
  • Layout je zároveň propojen s modulem PrimeCAD a slouží jako základ pro montážní plán.

_______________________________________________________________________

  • V Layoutu je možné vytvářet složité tvary střech včetně vikýřů, střešních výlezů a výměn. Lze projektovat podkrovní prostory a nástavby domů.

_______________________________________________________________________

© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.