PrimeCAD

_______________________________________________________________________

  • Program slouží k dotvoření výrobní a montážní dokumentace.
  • Dokáže načíst grafické výstupy s ostatních modulů a pomocí uživatelsky definovaných šablon vytvořit výkres, který může být pomocí nástrojů běžně užívaných v CAD programech upravován.
  • Modul rovněž obsahuje sadu běžně užívaných detailů, které můžou být vkládány do výkresů.

_______________________________________________________________________

© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.