Batchcut

_______________________________________________________________________

  • Program umožňuje třídění řeziva dle uživatelem definovaných nastavení - profilu prvku, délky, úhlu jednotlivých řezů atd. To umožní efektivnější využití strojního zařízení a zkrácení doby výroby zakázky, což se projeví v celkové ceně zakázky.
  • Pokud firma vlastní příslušné strojní zařízení, program dokáže komunikovat s pilou a tím se pořez automatizuje - projeví se to na době výroby a snížení počtu pracovníků potřebných k vyrobení zakázky.

_______________________________________________________________________

© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.