Výroba dřevostaveb
 
 
 
 
   Technologie výroby dřevostaveb z fošnového řeziva je výsledkem studie, která měla za cíl odhadnout negativní vliv odlesňování planety v důsledku rostoucí spotřeby řeziva ve stavebnictví, pokud by se na nosné  konstrukce  používalo v převážné míře hranolové řezivo nebo by se dokonce rozšířila výstavba srubů. Z celosvětového hlediska lze za nejrozšířenější způsoby výroby a montáže dřevostaveb považovat výstavbu z jednotlivých prvků montovaných na staveništi, výrobu panelů stěn oplášťovaných z jedné strany a oplášťování stěn ze dvou stran. Nejrozšířenější z nich  je výroba přířezů na závodě a jejich montáž na staveništi. Z celosvětového počtu postavených domů za rok tvoří tento způsob okolo 60%. Výroba jednostranně oplášťovaných panelů na závodě tvoří cca. 10-15%. Tyto způsoby spolu se zbývajícími (zejména výrobou obytných kontejnerů a srubů) dosahují 85-90% podílu z celkového počtu staveb určených k bydlení na trhu USA, Kanady i Austrálie.  V Německu i  Švýcarsku  je rozšířená výstavba domů z oboustranně  oplášťovaných  stěn, ale tržní podíl všech typů vyráběných a montovaných dřevostaveb tvoří pouze cca. 20-25% ze všech domů realizovaných na  těchto trzích na rozdíl od Skandinávie a  Velké Británie. Ze studií vyplývá, že technologie oboustranného oplášťování je v celkových nákladech na provedení stavby cca. 15-18% dražší. Ekonomika oboustranného oplášťování silně závisí na celkovém počtu domů, které závod vyrábí. Pokud je výroba menší než cca.1000domů za rok, nelze dosáhnout srovnatelných nákladů proti předchozím způsobům výroby a montáže.
 
 
 
 
Nezbytnou součástí výroby domů je výroba střech