Software na projektování dřevostaveb
 
 
 
K zajištění efektivní výroby domů  je zapotřebí vhodný  software pro navrhování konstrukcí. Firma MiTek dodává výrobcům dřevostaveb software, který jim umožňuje efektivní zpracování projektu, výrobní dokumentace, řízení provozních úkolů spojených s výrobou, nakládkou a montáží včetně stanovení ceny nosné konstrukce. MI2020-modul Panel umožňuje   zpracování kompletní výrobní dokumentace pro výrobu, expedici, motáž a ocenění . Software  Woodengine vyhovuje výrobci, který musí kromě výrobní dokumentace zpracovávat kompletní projektovou dokumentaci zahrnující zpracování architektury a   podkladů pro schválení projektu. Data ze software Woodengine lze exportovat do MI2020 a využít všechny moduly k řízení výroby, nakládky a expedice, oceňování i přípravě dokončování na základě výpisů ploch.