Konstrukce domů z přířezů
 
 
 

Jedná se o nejrozšířenější způsob provádění dřevostaveb. Domy jsou technicky zpracovány na software MI2020 - modul panel nebo Woodengine.  Výstupy ze software umožňují automatické načítání dat do řídícího software pily, na které se připravují přířezy jednotlivých stěn včetně značení prvků. Přířezy jsou zabaleny a odeslány na staveniště, kde se provádí montáž za pomocí pneumatických pistolí. Výroba domů tímto zůsobem nevyžaduje zásadních investic do výrobních hal a skladů.