Konstrukce domů s oplášťováním z jedné strany
 
 
 

   Konstrukce domů s oplášťováním postupně nahrazuje výrobu domů montovaných z přířezů na základě srovnávacího projektu, kterým byla vyhodnocena ekonomika obou způsobů. Projekt je zpracován MI2020 - modul PANEL nebo Woodengine software. Výstupy z obou software umožňují tvorbu řídících souborů pro CNC výrobní stroje (pily,  oplášťovací mosty), pokud klient neprovádí oplášťování ručně.