Strojní zařízení na výrobu domů s oplášťováním z obou stran
 
 
 
Výběr strojního zařízení  závisí na na plánované kapacitě výroby, která se může pohybovat od 1200 do 13000 bm konstrukce za měsíc. Linka se obyčejně kombinuje z níže uvedeného výběru strojů...
 
 
Pily
  
 
 
Proficut X50 s tiskárnou
 
 
 
 
Pomocná zařízení
 
dopravníky 
 
vozíky
 
zakladače oken
 
ruční nářadí