Výrobní prostory k zajištění výroby konstrukce s oplášťováním z jedné strany
 
 
 
 
 
 
   Velikost výrobní plochy závisí na vybraném zařízení a kapacitě výroby. Pohybuje se od cca. 800m2 do 3500m2. Samostatně je třeba řešit skladování materiálů k zabezpečení výroby - zejména  řeziva, oplášťovacích materiálů a spojovacích prostředků. Rovněž je třeba uvažovat způsob nakládky v závislosti na výškách stěn a způsobu prodeje a montáže na staveništi. Návrh vhodného zařízení  provádíme na základě  zadání klienta.