Strojní zařízení na výrobu domů s oplášťováním ze dvou stran
 
 
 
Výběr strojního zařízení  závisí na na plánované kapacitě výroby, která se může pohybovat od 1200 do 13000 bm konstrukce za měsíc. Linka se obyčejně kombinuje z níže uvedeného výběru strojů...
 
 
 
Pily
 
 
RP400
 
Proficut X50
 
Proficut X50 s tiskárnou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoly
 
 
stůl na montáž komponentů stavebních otvorů
 
stůl na montáž komponentů spojení stěn a překladů
 
stůl na montáž rámů stěn
 
stůl na oplášťování stěn
 
oplášťovací most
 
otačecí stůl
 
 
Pomocná zařízení
 

dopravníky

 vozíky
 
manipulace se stěnami