Ukázka práce se softwarem

___________________________________________________________________

  • Způsoby navrhování se vyvíjí v závislosti na výsledcích výzkumu. Statika se stává rutinní záležitostí.
  • Od statiků se očekává, že místo pracných a časově náročných výpočtů jsou schopni správně aplikovat výsledky návrhu provedeného specializovaným software a na základě jejich vyhodnocení optimalizovat návrh s cílem minimalizovat celkové náklady.
 
  • Stáhnout ukázku práce se softwarem Mii 2020

 

 
 
 
 

___________________________________________________________________

Domů
© Copyright 2003 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.