Ukázka práce se softwarem

___________________________________________________________________

   Způsoby navrhování se vyvíjí v závislosti na výsledcích výzkumu. Statika se stává rutinní záležitostí.

   Od statiků se očekává, že místo pracných a časově náročných výpočtů jsou schopni správně aplikovat výsledky návrhu provedeného specializovaným software a na základě jejich vyhodnocení optimalizovat návrh s cílem minimalizovat celkové náklady.

 

   Stáhnout ukázku práce se softwarem Mii 2020

 

 
 
 
 

___________________________________________________________________