Pracovní prostory a zabezpečení výroby
 
 
 
 
   K zajištění výroby  podlahových konstrukcí je třeba hala o doporučených rozměrech šířky minimálně 10m, délky minimálně 17m a výšky minimálně 3,0m. Pokud zájemce již má nějaké prostory, vypracujeme návrh umístění technologie do těchto prostor. Na jedné směně zpravidla pracují 1-3 pracovníci podle objemu výroby. Počet pracovníků se mění s nárůstem objemu zakázek. Příkon se pohybuje od 7,5kW.
   Výkon zařízení je od 250 běžných metrů za směnu. Je možné dosáhnout výkon i 1500 bm. za směnu.
 
 
 
 
 
Schémata linek jsou pouze orientační, skutečné umístění se vždy řeší podle konkrétní  situace.
 
 
 
© All Rights Reserved
MiTek Corporation 2010