Norma ČSN EN 14250
 
 
V roce 2009 byla aktualizována norma ČSN EN 14250 část ZA 3.3.2 ukládající výrobci zajistit soulad
statického výpočtu a materiálů, z kterého je vazník výroben. Pokud tomu tak není nelze považovat
prohlášení o shodě vydané výrobcem za platné. Kupující má právo požadovat výměnu konstrukcí za nové.