PŘEDNÁŠKA:

DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

Zveme Vás na přednášku Dřevěné příhradové konstrukce, která se bude konat 19. 1. 2011 v Ostravě.

19. 1. 2011 v 10:00

Harmony Club Hotel 28. října 170
Ostrava - Mariánské Hory 709 00
PROGRAM:
·        Požární odolnost dřevěných příhradových konstrukcí
     Doc. Ing. Antonín Lokaj, PhD.; Ing. Isabela Bradáčová, CSc.(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
·        Chyby v prováděníI
     Ing. Vladimír Holub (Gema s.r.o.)
·         Praktické zkušenosti z projektování a provádění střešních a stropních konstrukcí se styčníkovými deskami
     Ing. Martin Filip (Profinvestik s.r.o.)
·        Ekonomika provádění staveb, střech a stropů s použitím dřevěných příhradových konstrukcí a srovnání oproti klasickým konstrukcí                                                                                                     Ing. Roman Musil (MiTek Industries spol. s.r.o.)
·        Softwarová podpora návrhu dřevěných konstrukcí                                                                             Ing. Roman Musil (MiTek Industries spol. s.r.o.)