Lis Mark 1 EasyJig
 
  
 
Lis Mark I se systémem automatického nastavení tvaru vazníku je v současné době řazen mezi špičkové stroje v tomto oboru z pohledu ekonomiky výroby Nejdelší doba pro nastavení geometrie vazníku je 8 - 20 sekund v závislosti na složitosti vazníku. Software dodávaný s touto technologií umožňuje libovolné seřazení i  několika vazníků za sebou s cílem minimalizovat náklady výroby. Lis má vlastní řídící počítač, který zajišťuje práci v auto režimu bez nutnosti obsluhy. Data se načítají prostřednictvím WI-FI nebo jiných síťových nebo paměťových médií. Řízení lisu je kombinováno s dálkovým  ovládáním k lisu. Obsluha tak může provádět operaci lisování z jakékoliv části pracovního stolu. Linka může mít několik pracovišť, která jsou obsluhována z jednoho řídícího pracoviště.  Firma MiTek již úspěšně uvedla do provozu několik takových technologických celků v zahraničí i  České Republice.