Popis změn
 Install_CZ562-3-83_plus.exe
 
Jedná se pouze o aktualizaci:
- Material_Vazniky.xlt
   Byla aktualizována sekce exportu dodaných položek. Veškeré dodané položky (jednoduché položky, kontejnery, řezivo opláštění, závěsy, styčníkové desky, posistruty, spojovací materiál) se exportují do excelu a to přesně do podskupiny jak byly vložené v MBA.
- SearchJob.exe
   Program pro vyhledávání zakázek zobrazuje zoršířenou variantu formuláře.
- M20 desky
   Do databáze jsou přidány 2 rozměry desek M20: 313 a 410. Tyto desky se používají pro návrh posi podlahových nosníků. Po aktualizaci je nutné tyto rozměry zahrnout do skladu Posiplates. Slouží pro spojení koncových vertikál s horními/dolními pasy.