Popis změn
 Install_CZ564x86.exe a Install_CZ564x64.exe 
Rozdílové změny softwaru MiTek2020 verze 5.64
(k verzi 5.62)

MBA
- Dodané položky:
    - Přidání neskladové položky Memo Item, která je popsána množstvím, cenou a
      jednotkou
   - Výstupy lze exportovat do excelového výstupu Material_Vazniky.xlt
- Odkaz do složky Attachments
- Čas výroby – nový formulář, který zohledňuje funkci vazník hlavní-závislý
- DATABÁZE:
   - Aktualizace cen POSI diagonál a styčníkových desek M16S
   - Řezivo: dodání LVL prvků
   - Řezivo: dodání profilů na posi stěny v panelu
   - Závěsy: aktualizace položek a cen

ENGINEERING
- Vypnutí pozice zvedání
- Posi stud a X-rafter šablona
- Deformační set pro zavětrovací vazníky, limitní hodnota nastavena na 1/500

LAYOUT
- Vybraný vazník v Layoutu aktivuje stejný vazník v MBA a Engineeringu
- Zobrazení správné pozice krokví ve 3D
- Překlad ztužení (podélné a diagonální ztužení HP, DP, DIAG)

BATCHCUT
- Aktualizace SequenceCut

REPORTING
- Vytvoření jednotlivých pdf souborů pro každý vazník zvlášť
 
EC5 SAPHIRE VÝSTUP
- Odstraněno obecné zatížení z informací o zakázce
- Zkrácený statický výstup, možnost volby a uložení nastavení
- Zobrazení země Slovensko
- Aktualizace překladu

EXCELL
- Materiál vazníky
   - Uložení soboru do složky zakázky Attachments
   - Načtení profilů řeziva z Batchcutu
   - Doplněn sklad styčníkových desek a generování objednávky pro styčníkové desky
   - Hřebíky pro styčníkové desky
   - Přidána doba výroby
   - Přidán výpis a cena posi diagonál
- Materiál zakázky
   - Doplněn sklad styčníkových desek a generování objednávky pro styčníkové desky
- Seznam všech zakázek z MBA a jejich vlastnosti
- Cenová nabídka

JOB SEARCH
- Přidány počty uzlů na m2 půdorysné plochy
- Směrodatná odchylka pro každou přepočítanou veličinu (kubatura řeziva, cena řeziva,
   cena styčníkových desek, doba výroby, počet uzlů)
- Možnost změny jazyku (česky, anglicky, polsky)

MITEK PDF TISKÁRNA