Wiązary z litego drewna z płytkami kolczastymi 
- produkcja
_____________________________________________________________________
Elementy wiązara wycina się na pile poprzecznej z obracaną tarczą (w niektórych modelach także pochylaną)
Operator wprowadza kąt cięcia i długość elementu do sterowania piły (najnowsze modele są sterowane przez modem z programu konstrukcyjnego)
_____________________________________________________________________
 
Linia piły UZP 700
Impregnacja zanurzeniowa elementów przed ich połączeniem
_____________________________________________________________________
 
Układanie elementów wiazara
Elementy ustawiane są w szablonach, co gwarantuje dokładność i powtarzalność wymiarów
_____________________________________________________________________
 
Stanowisko prasowania z dwoma głowicami prasującymi (tzw. "C-prasy")
Głowice są zawieszone na suwnicy. Elementy wiązara są układane na specjalnych stolikach-szablonach. Ich pozycje w pasie dolnym utrzymuje szyna, a w pozostałych elementach - magnesy lub elektromagnesy mocujace do stalowej podłogi.
_____________________________________________________________________
 
Łączenie elementów w wiazar odbywa się poprzez wprasowanie w węzłach płytek kolczastych pod dużym naciskiem.
Wiązar łukowy na stolikach
_____________________________________________________________________
 
Gotowy wiązar ręcznie zdejmowany ze stolików/szablonów
Wiązar zdejmowany ze stolików z pomocą suwnicy
_____________________________________________________________________