OBNIŻA KOSZTY BUDOWY
_______________________________________________________________________
 
  1. Prosty system eliminuje konieczność podzlecania wykonywania dachów specjalistycznym firmom (można nabyć wiązary do samodzielnego montażu lub zrobi to ich producent), 
  2. Duże oszczędności przynosi stosowanie dolnego pasa jako konstrukcji stropu (zarówno w konstrukcjach poddaszy użytkowych jak i nieużytkowych) przez co można wyeliminować kosztowny strop betonowy.
  3. Ta eliminacja stropu (typu Filigran czy Teriva) na etapie projektu "odciąża" konstrukcję i pozwala zaoszczędzić dodatkowo poprzez zastosowanie lżejszych ścian i fundamentów,
  4. Zmniejsza się zakres robót montażowych na obiekcie, co znacznie przyspiesza czas budowy,
  5. Istnieje możliwość budowy dachu w zimie a poprzez to wydłużenia sezonu budowlanego,
  6. Współpraca zakładu z projektantem na etapie projektowania może obniżyć koszty projektu gdyż konstruktor określa na rysunkach tylko geometrię obrysu wiązara i warunki obciążeniowe. Obliczenia statyczne, dokumentację techniczną i produkcyjną wykonuje już zakład wiązarów,
  7. Inwestor zna ostateczny koszt więźby już w fazie projektowania (przy wykonaniu tradycyjnym przez cieśli, mamy wówczas lepszy lub gorszy szacunek i  w końcowym  rozrachunku koszt staje się wypadkową wielu składników takich jak: koszt tarcicy, jej transport, odpady, robocizna cieśli, okucia ciesielskie, impregnaty itp) ,
  8. Ponieważ program komputerowy optymalizuje zużycie tarcicy, występują znaczne jej oszczędności w stosunku do klasycznych konstrukcji (20-40% mniej), co pozwala zakładowi prefabrykacji zaoferować niższą cenę,
  9. Możliwość dostarczenia konstrukcji dokładnie przed montażem, przy mniejszym ryzyku jej rozkradzenia niż w przypadku tarcicy luzem,
  10. Możliwość tworzenia znacznych rozpiętości dźwigarów (do 30m przy elementach prostych i do 40m w elementach łukowych), przez co lite drewno zastępuje znacznie droższe materiały jak stal, żelazobeton czy drewno klejone.
Konstrukcje z wiązarów mają dużą nośność przy niewielkim zużyciu tarcicy. Sprawdzają się w najcięższych warunkach. Zdjęcie z materiałów firmy TK BYGG AB, zakładu ze szwedzkiej miejscowości Kalix, leżącej pod kołem polarnym.
 
Wykorzystując pas dolny wiązarów jako belki konstrukcji stropu można budować taniej. Oszczędność to nie tylko koszt samego stropu ale i tańsze fundamenty i ściany zewnętrzne i wewnętrzne.
 
Montaż przygotowanej w zakładzie konstrukcji odbywa się bardzo szybko. Wykonuje się go także zimą. Złożenie konstrukcji może wykonać także sam inwestor, firma budowlana lub dekarze.