WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
_______________________________________________________________________
 
  1. Konstrukcja jest oparta na bardzo precyzyjnych obliczeniach inżynieryjnych. Zakładają one znaczny margines bezpieczeństwa dla wytrzymałości tarcicy i płytek.
  2. Proces technologiczny wymusza stosowanie wysokiej jakości tarcicy (jest stosowane wyłącznie drewno o właściwej wilgotności. Nie ma ryzyka często  spotykanego pękania płyt kartonowo-gipsowych wywołanego wysychaniem mokrego drewna).
  3. Program generuje dokumentację technologiczną, stąd też eliminuje się ryzyko błędu ludzkiego w przygotowaniu produkcji oraz zmniejsza ryzyko pomyłki pracowników produkcyjnych
_______________________________________________________________________