ROOFCON/TRUSSCON
_______________________________________________________________________

MiTek dostarcza producentom prefabrykowanych konstrukcji specjalistyczne oprogramowanie - program RoofCon/TrussCon. Jest on bardzo zaawansowanym programem obliczeniowym, który pozwala na:

  1. Wygenerowanie kształtu kształtu i rozwiązań konstrukcyjnych dachu.
  2. Zaprojektowanie i dokonanie analizy wytrzymałościowej odpowiednich elementów konstrukcyjnych (wiązarów, belek).
  3. Stworzenie dokumentacji techniczno-obliczeniowej.
  4. Stworzenie bardzo dokładnej dokumentacji warsztatowej.
  5. Całkowitą i dokładną wycenę kosztów wytworzenia konstrukcji.

RoofCon/TrussCon pozwala na podstawie rysunków architektonicznych wprowadzić geometrię ścian oraz dachu. Na podstawie wprowadzonej geometrii tworzony jest dokładny zwymiarowany rzut budynku wraz z połaciami dachowymi.

_______________________________________________________________________
Następnym krokiem w projektowaniu dachu jest dobranie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i układów wiązarów dachowych. Wysoki stopień automatyzacji procesu tworzenia konstrukcji wiązarowych pozwala na szybkie i dokładne zaprojektowanie poszczególnych fragmentów dachu takich jak. np. naroża dachu kopertowego, naroże dachu typu "L" itp. Istnieje oczywiście możliwość ręcznego doboru geometrii wiązarów oraz wypełnienia nimi przestrzeni pod powierzchnią przekrycia. Po wypełnieniu konstrukcji odpowiednimi elementami, program segreguje poszczególne elementy tworząc listę z podziałem na spełniane funkcje (wiązary główne, koszowe, krawężnice, belki itp.).
_______________________________________________________________________
Obciążenia dachu zadane w początkowej fazie projektowania są zbierane z odpowiednich pasm na poszczególne wiązary dachowe i stanowią podstawę do dalszych obliczeń wytrzymałościowych tarcicy oraz wszelkiego rodzaju połączeń. Utworzona zostaje kombinatoryka obciążeń z ciężarem konstrukcji, śniegiem, wiatrem, obciążeniami użytkowymi, tak aby do dalszych obliczeń wytrzymałości tarcicy i płytek uzyskać wariant najbardziej niekorzystny dla elementów konstrukcji czyli najbezpieczniejszy. Projektant może obciążyć konstrukcję w dowolny sposób zgodny z faktycznym stanem pracy konstrukcji, dodając np. obciążenie punktowe czy obciążenie od zbiornika z wodą.
_______________________________________________________________________
Tak zdefiniowany wiązar poddaje się obliczeniom wytrzymałościowym wg zadanych obciążeń. Oparty na metodzie elementów skończonych, moduł programu przelicza tarcicę zgodnie z regułami sztuki budowlanej (używając te przekroje, które użytkownik sam zdefiniuje). Po analizie wytrzymałościowej tarcicy program optymalizuje konstrukcję przyjmując mniejsze przekroje mniej wytężonych elementów. Jednocześnie oprogramowanie wykonuje wszelkie wykresy sił wewnętrznych powstałe w prętach wiązara. Tworzona jest też dokumentacja obliczeniowa, pozwalająca na weryfikację obliczeń czy sprawdzenie przez uprawnionych projektantów.
_______________________________________________________________________
Nastepnie TrussCon przystępuje do projektowania połączeń. Program jest dostosowany do obliczeń takich połączeń jak: płytka kolczasta, nakładka drewniana, płytka perforowana. Projektant zadaje połączenia w węzłach i na podstawie wykonanej analizy sił wewn., i program przystępuje do doboru płytki jak i jej optymalnego umiejscowienia.
_______________________________________________________________________

Wyjątkową zaletą oprogramowania Mitek jest generowanie dokładnej dokumentacji warsztatowej - "instrukcji" wykonania elementów w wytwórni - docięcia desek, wprasowania łączników. W najnowocześniejszych modelach pił "lista cięć" może być przesyłana modemem do komputera piły. Wówczas, po uruchomieniu pliku maszyna odpowiednio ustawia tarczę (kąt i pochylenie) oraz zderzaki oporowe (długość) i powtarza to ustawienie tyle razy ile jest zadanych jednakowych elementów a następnie samoczynnie przechodzi do kolejnej pozycji.


Generowana przez program dokumentacja dla stanowiska pras zawiera ustawienie szablonów do wiązarów oraz płytek w miejscach węzłów.


Automatyczne tworzenie dokumentacji produkcyjnej przez program konstrukcyjny eliminuje koszty jej przygotowania, usuwa ryzyko ludzkiej pomyłki w tej fazie oraz wpływa na jakość końcowego produktu

_______________________________________________________________________ 
Poza dokumentacją warsztatowa program dokonuje wyceny  więźby na potrzeby ofertowania czy analizy kosztów. Pozwala to zakładowi prefabrykacji podawać precyzyjną cenę danej konstrukcji bez opierania się na wycenach szacunkowych w oparciu o m2 połaci czy m3 tarcicy. Projektant domu czy inwestor zna z góry całkowity koszt więźby.
Ostatnim elementem tworzonej dokumentacji jest pełne zestawienie potrzebnych materiałów.

Oprogramowanie RoofConTrussCon ma możliwość dokonywania obliczeń w oparciu o normy zagraniczne, w tym niemieckie i , co może być ważne dla eksporterów.

_______________________________________________________________________