Montaż
_______________________________________________________________________
 

Montaż dokonuje się w oparciu o plan, wykonywany przez program. W zależności od ciężaru wiązarów, wysokości budynków, możliwości dojazdu  itp. montuje się konstrukcję ręcznie lub z użyciem dźwigu. Typową więźbę na domu jednorodzinnym montuje się z reguły w ciągu 1 dnia. 
Wymiary poszczególnych elementów konstrukcji mogą uniemożliwiać ich transport lub też wymagać specjalistycznych środków przewozu, co pociągać może za sobą wysokie koszty. Z tych względów system prefabrykacji przewiduje mozliwość podziału wiązarów.

_______________________________________________________________________