PROCES PRODUKCJI
_______________________________________________________________________
 
 
 

Stworzenie projektu i dokumentacji produkcyjnej z użyciem specjalistycznego oprogramowania.

_______________________________________________________________________

 

 
 

Wycięcie elementów konstrukcji przy użyciu pił poprzecznych.

_______________________________________________________________________

 

 
 

Połączenie elementów płytkami kolczastymi za pomocą pras

_______________________________________________________________________

 

 
 

Montaż wszystkich elementów konstrukcji w całość - na obiekcie

_______________________________________________________________________