מייטק ישראל - רח' מבוא הגפן, ת.ד. 9076 מושב ינוב 42825
אינג' אילן רביב
 
 
פקס  9843666-09
    טלפון  8943999-09