UltraSpan  תמונות גגות
 jpg לחץ לצפייה בקובץ
בומרנג - פרט חיבור קורות בגג רב שיפועי
פרט חיבור בין אגדים בניצב
פרט רתום אגדים לתשתית פלדה
זיז בגג - הכנה לארגז רוח
גג אגדים. מבט מבפנים
גג על גבי תיקרה יצוקה. ניצול חלל הגג
גג אגדים רב שיפועי. מבט מבחוץ
ייצור אגדים על גבי הרצפה
בגג אגדים גדול (Bracing) אגדי חיזוק
"קומפלקס שניבנה עם אגדי "אולטראספן