רשימת גגנים מוסמכים
                      שם:                עמיאל משה
wood 100%            :העסק
    כתובת:           מושב ינוב
 050 5416991                :נייד
08 8585018             :טלפון
   אזורי עבודה:    המרכז
 
 <<<  לחץ על התמונה לצפייה בעבודות
         שם:                מסארוה ג'מאל
העסק:            גגות ציפורי
    כתובת:           נצרת
 0505 342091                :נייד
04 6550011             :טלפון
   אזורי עבודה:    כל הארץ
 
 <<<  לחץ על התמונה לצפייה בעבודות
         שם:               נעמן תם
            העסק:           תם לרר
    כתובת:          קסריה
054 6603604               :נייד
        04 6100089            :טלפון
   אזורי עבודה:   כל הארץ
 
 <<<  לחץ על התמונה לצפייה בעבודות
  

         שם:              דניאל חן
            העסק:          גגות חן
    כתובת:          אבן יהודה
057 7588171               :נייד
        09 8990808            :טלפון
   אזורי עבודה:   מרכז
 
 <<<  לחץ על התמונה לצפייה בעבודות
  

 

שם:               שמעון צדוק
 העסק:            תדהר
    כתובת:          מעלה שומרון
0522 2532633               :נייד
      09 7920797            :טלפון
   אזורי עבודה:    מרכז
 
 
  

 

  
      
         שם:               רפי רוטנר
            העסק:           תם לרר
    כתובת:          קסריה
066 603607               :נייד
        04 6100089            :טלפון
   אזורי עבודה:   כל הארץ