מתלים ניצבים
תאור:             מתלה חסכוני קטן
                           
   NT/H MINI  45X1.O              :דגם
     S20A            :מק"ט
 
גובה:              90  מ"מ
       מפתח:            45  מ"מ
 
עומס מותר:    100 ק"ג
 
 
NT/H MINI  45X1.O  
תאור:             מתלה טרפזי קטן
                           
   MINI T/H 45X1.2              :דגם
     S10A            :מק"ט
 
גובה:              80  מ"מ
       מפתח:            45  מ"מ
 
עומס מותר:    100 ק"ג
 
 
  MINI T/H 45X1.2 
תאור:             מתלה ניצב קצר
                           
   NT/H 45X1.0              :דגם
     S20C            :מק"ט
 
גובה:              120  מ"מ
       מפתח:            45  מ"מ
 
עומס מותר: מסמרים: 380 ק"ג 
 ברגים:    390 ק"ג                    
NT/H SHORT 45X1.O
תאור:             מתלה חסכוני גדול
                           
   NT/H LONG 45X1.0              :דגם
     S20D            :מק"ט
 
גובה:              190  מ"מ
       מפתח:            45  מ"מ
 
עומס מותר: מסמרים:490 ק"ג 
 ברגים:   780 ק"ג                    
NT/H LONG 45X1.O
תאור:             מתלה ניצב רב שימושי
                           
   SEA 250.45 EP1             :דגם
     F10A           :מק"ט
 
גובה:              103  מ"מ
       מפתח:            45  מ"מ
 
עומס מותר:   600 ק"ג
               
SEA 250.45 EP1
תאור:             מתלה טרפזי גדול
                           
   T/H 45X1.2             :דגם
     S10B           :מק"ט
 
גובה:              120  מ"מ
       מפתח:            45  מ"מ
 
עומס מותר:   מסמרים:315 ק"ג
 ברגים:   423 ק"ג                     
T/H 45X1.2
תאור:             מתלה ניצב גדול
                           
   THA 250/44             :דגם
     E30B           :מק"ט
 
גובה:              250  מ"מ
       מפתח:            45  מ"מ
 
עומס מותר:   770 ק"ג
 
                    
THA 250/44 
 תאור:             מתלה ניצב קטן חיבור מהיר
                           
  LUP 230/44              :דגם
     E10B            :מק"ט
 
גובה:              93  מ"מ
       מפתח:            44  מ"מ
 
עומס מותר:    330 ק"ג
LUP 230/44
 תאור:             מתלה ניצב בינוני
                           
  HUS 230/44              :דגם
     E20B            :מק"ט
 
גובה:              93  מ"מ
       מפתח:            44  מ"מ
 
עומס מותר:    560 ק"ג
 
HUS 230/44
 תאור:             מתלה ניצב ארוך
                           
 JHA 300/44              :דגם
     E45B            :מק"ט
 
גובה:              268  מ"מ
       מפתח:            44  מ"מ
 
עומס מותר:    633 ק"ג
JHA 300/44
 תאור:             מתלה ניצב רב תכליתי
                           
HU 380/44              :דגם
     E50B            :מק"ט
 
גובה:              168  מ"מ
       מפתח:            44  מ"מ
 
עומס מותר:    1000 ק"ג
 
HU380/44
 תאור:             מתלה ניצב רחב אוזן פנימית 
                           
SAI 340.100              :דגם
     F20B            :מק"ט
 
גובה:              120  מ"מ
       מפתח:            100  מ"מ
 
עומס מותר:    820 ק"ג
 
SAI 340.100
 תאור:             מתלה ניצב מפוצל 
                           
SDE 440     SDE 340              :דגם
     F25B           F25A            :מק"ט
              
         גובה:             140מ"מ       190  מ"מ
       מפתח:           60-300  מ"מ
 
 
 עומס מותר:    820 ק"ג    1610 ק"ג 
SDE 440,  SDE 340