חיבור בהצלבה
 
תאור :          רותם ללוח תשתית   
 
TCP/44                       :דגם  
E60B                     :מק"ט  
    גובה:                      100 מ"מ  
    מפתח:                     44 מ"מ  
עומס עילוי מותר:     178 ק"ג  
TCP/44
 
תאור :          רותם ללוח תשתית   
 
A34            A35                     :דגם  
E80A           E80B                   :מק"ט  
אורך:                     113 מ"מ     64 מ"מ  
 
עומס גזירה מותר:  200     160 ק"ג  
A34 / A35
 
תאור :          מחבר מפותל  
 
H4            H2.5              :דגם  
E70A           E70B            :מק"ט  
אורך:            140 מ"מ      90 מ"מ   
עומס מותר:    162            105 ק"ג  
H4/H2.5
 
  תאור :          מחבר מפותל גדול  
 
PDS 180/R+L              :דגם  
F80A/B            :מק"ט  
מידות :          180*30 מ"מ  
עומס מותר:    350 ק"ג  
F80A/B