חיבור בזוית
 
 (30 -  60 )  תאור:                                זויתן משתנה   
       
 LS 70         LS50        LS30                                : דגם
F30C         F30B        F30A                              : מק"ט
    160           120            85                      : גובה ב מ"מ
                         210          170          120    : עומס גזירה מותר - ק"ג
LS 70  LS 50  LS 30
  תאור:                                מחבר זויתי 135 מעלות 
F110A                                 : דגם
50*50*40                    : מידות ב מ"מ
                          210          170          130    : עומס גזירה מותר - ק"ג

E554/135

 
תאור:                              מתלה 45    
       
T/H 45X45                              : דגם    
S30B                           : מק"ט    
                              גובה: 120 מ"מ    
מפתח: 45 מ"מ    
 
 315    : עומס  מותר בק"ג - מסמרים    
 423       : עומס  מותר בק"ג - ברגים    
S30B