זויתנים
 
תאור :          מחבר זויתי קטן   
 
E644        E554       E444                        :דגם  
F40C        F40B       F40A                      :מק"ט  
מידות ס"מ:             4*4*4     4*5*5     4*6*6  
עומס גזירה מותר:    100ק"ג    130ק"ג    160 ק"ג 
F40C    F40B    F40A
 
תאור :          מחבר זויתי בינוני   
 
E6                   E4                E5                         :דגם  
F50C              F50B            F50A                      :מק"ט  
מידות ס"מ:             6.5*7*4.5   7.5*10*6      7.5*12*6  
עומס גזירה מותר:     250ק"ג         280ק"ג          300 ק"ג 
 
 
F50C    F50B    F50A
 
תאור :          מחבר זויתי גדול
 
E9            E2                           :דגם  
        F60B       F60A                        :מק"ט 
מידות ס"מ:             6.5*9*9     6.5*15*15
עומס גזירה מותר:      290ק"ג    435ק"ג  
   F60B    F60A
 
תאור :          מחבר זויתי רב שימושי  
 
E10 60.60.80      E10 60.60.60     E11 60.60.40               :דגם  
        F70C                    F70B                    F70A                    :מק"ט  
מידות ס"מ:           4*6*6                  6*6*6                   8*6*6  
    עומס גזירה  מותר:   120ק"ג             210 ק"ג                 320ק"ג  
 
 
 
E11 80.80.80      E11 80.80.100     E11 80.80.60             :דגם  
        F70F                    F70E                    F70D                   :מק"ט  
מידות ס"מ:           6*8*8                  8*8*8                   10*8*8  
    עומס גזירה מותר:   405ק"ג               600 ק"ג                900ק"ג  
   F70A- F70F
 
תאור :          מחבר זויתי מתכוונן
 
EF1XR1053             EF1XR753          EF1XR553                   :דגם  
        F35C                    F35B                    F35A                    :מק"ט  
מידות ס"מ:           3*5.5*5              3*5.5*7               3*5.5*10  
    עומס גזירה  מותר:   --- ק"ג              --- ק"ג                  --- ק"ג  
 
 
 
  
   F35A- F35C
 
תאור :          זווית כסא מחוזקת
 
 
         EC120            EC90         EC70            EC50          EC30           :מק"ט  
  12*12*1.5      9*9*1.5      7*7*3      מידות ס"מ:   1.5*3*3     1.5*5*5  
  
 
 
 
  
   F75A- F75F