זויתנים - מחברי מייטק סימפסון
 
תאור :          רצועה רב שימושית   
 
     F20         F12             :דגם  
        E90B       E90A          :מק"ט  
  
E90B    E90A   
 
" תאור :          מחבר   "ר 
 
                  55LZ           :דגם  
               F100A         :מק"ט  
  
F100A
 
תאור :          מחבר זויתי גדול  
 
Speedbrice              :דגם  
     
   
 
 
 
 
Speedbrice
 
   תאור :          מחבר זויתי גדול  
 
             :דגם  
 F60A            :מק"ט  
   
 
 
 
    F60A