בסיס לרגל
תאור:          בסיס לעמוד
     IPBS           : דגם
עומס מותר: 1000 ק"ג
     IPBS        : מק"ט
 
 
IPBS
תאור:         בסיס לעמוד
     IPBZ          : דגם
עומס מותר: 1000 ק"ג
     IPBZ         : מק"ט
 
IPBZ
תאור:   בסיס לעמוד
מידה:   9 ס"מ
     ABE 44   : דגם
    E105A : מק"ט
 
 
תאור:   בסיס לעמוד
מידה:   13.5 ס"מ
     ABE 66   : דגם
    E110A : מק"ט
E105 A   E 110 A
 
תאור: בסיס לעמוד + רגל
מידה: 13.5 ס"מ
    PPU 380 : דגם
    F100A: מק"ט
F100 A