גגות ופרטי חיבור
פרט רכס בגג רב שיפועי
חיבור בין קורות בגג רב שיפועי
 CAM רגל תמיכה - חיבור עם מחבר  
חיזוק צדי של קורות ריצפה
M20 בניית קורה עם מחבר
ותושבות ניצבות
חיבור בזוית ובניצב
LS 70 ו A35 מחברים
חיבור קורות בפרגולה
H2.5 מחבר  - קיר אחורי
פרט רכס בגג רב שיפועי
פרט חיבור ללוח תשתית 
E11.80  מחבר
חיבור קורות בפרגולה - קורה קדמית
 H2.5 מחבר
LS 50 פרט חיבור בזיות - מחבר    
פרט חיבור ברכס + רגל
SAE 250 פרגולה - מחבר   
פרט חיבור ברכס רב שיפועי
דגם מייטק
חיבור לקיר אחורי פרט ד-1
CAM רגל תמיכה חיבור במחברי
פרט ספסל ח-1 הארכת קורה עם
 cam מחבר
LS חיבור קורוב בזוית - מחבר
ארגז רוח כפרי עילי פרט א-1
 M20 הגדלת קורות שימוש במחברי
 LS חיבור בזוית מחבר
   ניצול מקסימלי של חלל הגג שימוש
  ברכס CAM במחברי 
 שימוש בזויתנים ב חיבור ללוח תשתית 
רגל תמיכה לקורה