אגדים מתועשים
התקנת גג מייטק מתועש
שלב ב: הרמה והנחה
התקנת גג מייטק מתועש
שלב א: הספקת אגדים לאתר
אגדי מייטק מתועשים
ניצול חלל הגג - אגדים מתועשים
גג מרחבי - אגדים מתועשים + קורות
רחבת איכסון בגג (בוידם) אגדי
מייטק מתועשים
גג מרחבי - אגדים מתועשים
גג מרחבי - אגדים מתועשים
גג אגדים מתועשים - תיקרה משופעת
גג אגדי מייטק מתועשים
תקרה משופעת אגדי מייטק מתועשים
תליית אגדים על קורות בטון
שימוש במתלים ניצבים