ניצול חלל הגג
גג אגדים מתועשים - תיקרה משופעת
רחבת אחסון בגג (בוידם) אגדי
מייטק מתועשים
תקרה משופעת
אגדי מייטק מתועשים
ניצול חלל הגג - אגדים מתועשים