תקנים
 
:הערות
עץ אורן פיני 5 *
יש לתכנן בנפרד את החיבורים בצמתים ואת החיבור לרצפה בהיקף*
:הערות
עץ אורן פיני 5 *
ניצול חלל הגג=50% מהמפתח *
לתמיכה ראה פרט ספסל פ3 או פ4 *
יש לתכנן בנפרד את החיבורים בצמתים ואת החיבור לרצפה בהיקף *