ריהוט בית וגינה - רעיונות
 
CAM ו RTC שולחן גבוהה מחברי
 
 RTC 22  מדפים מעץ 4 על 4 ס"מ מחבר
 
סוכה מתפרקת מעץ 4 על 4 ס"מ
 RTC22 ו RTB 22 עם מחברים