שרטוטים - DXF
45 deg joint.dxf146.62 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
חיבור בומרנג - 45 מעלות
bkwll_1.dxf109.10 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיבור לקיר אחורי
eave_1n.dxf395.57 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
קרניז בטון - פרט קצה 1
eave_2n.dxf388.58 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
קרניז בטון - פרט קצה 2
eave_3b.dxf355.16 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
ארגז רוח כפרי מעץ
eave_4.dxf246.25 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
ארגז רוח - זיז פלדה
gable_1.dxf94.98 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
ארגז רוח בגמלון
hd_3.dxf675.45 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
חיבור רגל לרצפת בטון
ridge beam_1.dxf157.26 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט רכס - מפגש 3 רכסים
ridge_3.dxf244.69 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט רכס - גשר
splice.dxf117.82 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט הארכת קורה
T Brace_2.dxf98.69 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט הקשחת האלכסון
tc_brcg.dxf364.82 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיזוק בהצלבה
trunc.dxf220.36 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיבור עליון לאגד נושא
web_brcg.dxf494.54 KBDownload
Type: dxf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיזוק האלכסונים