שרטוטים DWG
45 deg joint.dwg42.79 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
חיבור בומרנג - 45 מעלות
bkwll_1.dwg43.55 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיבור לקיר אחורי
eave_1n.dwg100.88 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
קרניז בטון - פרט קצה 1
eave_2n.dwg92.53 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
קרניז בטון - פרט קצה2
eave_3b.dwg85.57 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
ארגז רוח כפרי מעץ
eave_4.dwg70.64 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
ארגז רוח - זיז פלדה
gable_1.dwg33.52 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
ארגז רוח בגמלון
hd_3.dwg165.49 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
חיבור רגל לרצפת בטון
ridge beam_1.dwg61.10 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט רכס - מפגש 3 רכסים
ridge_3.dwg69.50 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט רכס - גשר
splice.dwg42.07 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט הארכת קורה
T Brace_2.dwg38.77 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט הקשחת האלכסון
tc_brcg.dwg95.75 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיזוק בהצלבה
trunc.dwg64.65 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיבור עליון לאגד נושא
web_brcg.dwg109.30 KBDownload
Type: dwg
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיזוק האלכסונים