שרטוטים PDF
45 deg joint.pdf21.36 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
חיבור בומרנג - 45 מעלות
bkwll_1.pdf13.66 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיבור לקיר אחורי
eave_1n.pdf28.61 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
קרניז בטון - פרט קצה 1
eave_2n.pdf26.54 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
קרניז בטון - פרט קצה 2
eave_3b.pdf27.03 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
ארגז רוח כפרי מעץ
eave_4.pdf21.06 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
ארגז רוח - זיז פלדה
gable_1.pdf13.94 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
ארגז רוח בגמלון
hd_3.pdf20.86 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
חיבור רגל לרצפת בטון
ridge beam_1.pdf15.48 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט רכס - מפגש 3 רכסים
ridge_3.pdf17.05 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט רכס - גשר
splice.pdf21.23 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט הארכת קורה
T Brace_2.pdf13.41 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט הקשחת האלכסון
tc_brcg.pdf30.75 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיבור בהצלבה
trunc.pdf29.02 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיבור עליון לאגד נושא
web_brcg.pdf22.59 KBDownload
Type: pdf
תאריך: ‏17/‏05/‏2005
פרט חיזוק האלכסונים