מחברי מתכת שטוחים
 
   E200 - E280
הארכת קורות
 
 
    CP מחברי
מחברי מתכת שטוחים - חיבור בהצלבה 
 
 
 
    M20 מחברי