Nástavby na panelové domy 

___________________________________________________________________

S čím je třeba počítat v případě projektování nástavby na panelový dům? Únosnost spodní stavby, příčný statický systém, stávající instalace, odvodnění střešního pláště a konstrukce stávající střechy. Rovněž se musí uvažovat kotvení nové konstrukce, dilatace, přesun hmot, doba výstavby a ochrana před zatečením do spodních poschodí v době provádění stavby.
 
Řešení, která nabízí konstrukce se styčníkovou deskou:
  • Konstrukce má vysokou únosnost.
  • Nízkou hmotnost.
  • Je možné ponechat stávající konstrukci jednoplášťové střechy s minimálním omezením její stávající funkčnosti, čímž se snižuje riziko zatečení do spodní konstrukce.
  • Rychlost provedení montáže nosné konstrukce. Suchý proces montáže konstrukcí.
  • Vysoká variabilita tvarů exteriéru i interiéru.
  • Snadné připojení instalací k již existujícím.

Ukázky z realizací licenčních partnerů

Kontrakting
 

DachstavKBauK

 
___________________________________________________________________
MZLU ŠLPDachstav
___________________________________________________________________
Karstak
___________________________________________________________________
Retour
© Copyright 2003 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.