Bednění

___________________________________________________________________

  • Neomezená variabilita tvarů včetně možnosti kombinace se systémovým bedněním.
  • Každá soustava nosníků se dimenzuje na konkrétní zatížení.
  • Výhodou je nižší pracnost a výrazně nižší nároky na kvalifikované pracovní síly.
  • Vysoká produktivita práce při výrobě i na staveništi.
  • Geometrická přesnost a únosnost je garantována výpočtem.
  • Na staveniště lze dodávat prefabrikované díly bednění, které se připraví ve výrobě.

Ukázky některých realizací

 
 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
© Copyright 2003 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.